• יש להדפיס שאלון רפואי והצהרה בריאותית – להדפסת השאלון לחצו כאן
  • יש למסור את השאלון וההצהרה חתומים ומלאים בעת קבלת הערכה.
  • במידה והתשובות לשאלון מעידות על בעיה רפואית כלשהו , יש להמציא גם אישור רפואי.
  • לא נתן יהיה לקבל את הערכה ללא הצהרה (ואישור רפואי בעת הצורך) ותו ירוק או אישור בדיקת קורונה תקינה